ขอเชิญคุณครู นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงวิชาการ “วิธีวิทยาการสอนประวัติศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา”

ขอเชิญคุณครู นิสิต น

Read more

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการอบรมออนไลน์ โครงการ “การใช้เครื่องมือเเละการผลิตสื่อทางภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน”

ระหว่างวันที่ 7-8 สิ

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH