ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล”อุปกรณ์ในการทำสื่อโมเดล “

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล”อุปกรณ์ในการทำสื่อโมเดล “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 หมายเหตุ : ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หากใครยังไม่ได้ส่งที่อยู่ ขอให้ทำการอินบล็อกมาในเพจเพื่อที่ทางฝ่ายจัดงาน จะได้ทำการจัดส่งอุปกรณ์ให้ท่านต่อไป หากชื่อใครตกหล่น สามารถแจ้งได้เลยนะครับ 🌎💝

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH