ขอเชิญคุณครู นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงวิชาการ “วิธีวิทยาการสอนประวัติศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา”

ขอเชิญคุณครู นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงวิชาการ “วิธีวิทยาการสอนประวัติศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา”

ขอเชิญคุณครู นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงวิชาการ “วิธีวิทยาการสอนประวัติศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา”
ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผ่านช่องทางโปรแกรม zoom
รหัสเข้าห้องZoom จะถูกส่งให้ในอีเมลตอบกลับที่ใช้ลงทะเบียนค่ะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
📩📩
จัดโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 🌐
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH