สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้เลยนะคะ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้เลยนะคะhttps://forms.gle/AJ8DjTdbxNhtJybr5