กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษาเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษาเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูลิงค์เข้าร่วมการอบรมEducational Innovations Kasetsart University is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูTime: Aug 24, 2021 09:30 AM BangkokJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/92362259687…Meeting ID: 923 6225 9687Passcode: 280517Meeting ID: 923 6225 9687Passcode: 280517Find your local number: https://zoom.us/u/aboSRsweA6โดย: ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษาและพัฒนครู ศษ.พ.

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH